DEZINFEKCIA – SLUŽBY

SANITÁCIA – čistenie priestorov (kancelárií, skladov, hotelov, reštaurácií, škôl, fitness centier, veterinárnych ordinácií a ďalšie miesta, kde je zvýšená potreba pravidelnej sanitácie) pomocou aplikácie bezchlórovej polymérovej dezinfekcie elektrostatickým postrekom.

Sanitácia povrchov v praxi znamená redukciu už existujúcich mikroorganizmov až o 99,9%. 

ODSTRÁNENIE ZÁPACHOV – v kombinácii s vhodnými prostriedkami pomôžeme s odstránením zápachu v autách, fitness centrách, stravovacích priestoroch a podobných, zápachom obťažujúcich prevádzkach.

AKO APLIKUJEME BEZCHLÓROVÚ POLYMÉROVÚ DEZINFEKCIU:

BEZDOTYKOVÁ APLIKÁCIA

Pri aplikácii roztoku na báze vody elektrostatickým postrekovačom nie je potrebné utierať povrchy (v závislosti od striekaného roztoku), čo poskytuje jedinečnú a účinnú metódu aplikácie.

DOBA ZOTRVANIA

Veľkosť trysky 40 mikrónov je zámerná, aby sa zabezpečili požiadavky na „zabíjanie patogénov“ pri minimálnej spotrebe kvapaliny s maximálnym účinkom.

ELEKTROSTATICKÉ OBALENIE

Po aplikácii roztoku, nabitého elektrostatickým nábojom, je výsledkom dokonale nastriekaný povrch.

ZNÍŽENIE KRÍŽOVEJ KONTAMINÁCIE

Krížová kontaminácia môže byť značne znížená, pomocou bezdotykovej vlastnosti postrekovačov. Povrchu sa nedotknú handry ani ľudské ruky, preto sa baktérie nepresunú z jedného miesta na druhé.

RÝCHLE A ÚČINNÉ

Použitie elektrostatických postrekovačov umožní rýchlu a účinnú dezinfekciu/sanitáciu. Je to kvôli elektrostatickému náboju, ktorý umožňuje pokryť aj skryté a tmavé oblasti, ale tiež umožňuje pokryť veľkú oblasť v malom rozmedzí času.

Nemocnice, opatrovateľské ústavy, škôlky, školy, telocvične, zariadenia pre voľný čas, hotely a reštaurácie a mnohé ďalšie miesta, kde sa vyskytujú baktérie (všade) sú to miesta, kde by ste očakávali, že dezinfekčne protokoly budú najlepšie! Prečo je toľko ľudí chorých?! Odpoveď na to je: z dôvodu neefektívnych a nedostatočných čistiacich postupov a nedostatku inovatívnych technológií. Najzávažnejším zárodkom v skrinkách/šatniach a telocvičniach je MRSA. Dotknutím sa kontaminovaného povrchu, rukou poprípade ústami sa šíri až 61% črevných infekcií.